Home

تیم پزشک من، ماموریت یافته است تا در راستای سلامت جامعه و هم وطنان عزیز در سراسر ایران گام بردارد. شما می توانید دقیق ترین و صحیح ترین اطلاعات در حوزه ی سلامت را از سایت پزشک من مطالعه بفرمایید. مطالب زیر نطر مجرب ترین اتندینگ و اساتید پزشکی تدوین می شوند.ما معتقد هستیم که با افزایش آگاهی مردم نسبت به عوامل مستعد کننده ی ابتلا به بیماری ها می توان در درجه ی اول از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری کرد و در گام بعد با افزایش اگاهی در خصوص تطاهرات و تغییرات ایجاد شده در ساختار، عملکرد و سایر جنبه های سلامتی با مراجعه ی بموقع به پزشک، بیماری ها را در فرم خفیف تر تشخیص داد و درمان کرد. این امر منجر به تحمیل هزینه ی کمتر هم به فرد و هم به سیستم سلامت کشور خواهد شد و ضمن این که منجر به ارتقاء کیفیت زندگی خواننده نیز خواهد شد. تیم پزشک من دقیق ترین مستندات علم پزشکی را به زبانی کاربردی به صورت رایگان در اختیار خواننده ی محترم قرار می دهد. لطفا نظرات وپیشنهادات خود را از طریف سامانه ی ایمیل موجود در سایت، با ما در میان بگذارید.